Странице

уторак, 19. март 2013.

Dakle, da li je ikad neko mogao da pomisli da loš kontakt na klemi akumulatora može da izazove stradanje letve volana, spone...?!
E, pa može! I to se češće dogadja nego što bi iko mogao da pomisli. Naravno, to se odnosi samo na vozila sa lošim kontaktima na akumulatoru, „masi“ tj. šasiji vozila i slično.
Dok sve radi kako treba, kablovi, terminali, kleme, ništa ne predstavlja problem. Kad se okrene ključ, struja potekne ka anlaseru (elektropokretaču). Posle prolaska kroz anlaser struja teče kroz blok motora do debelog kabla koji je povezan sa negativnom klemom akumulatora. Tu je krug zatvoren. Kroz oba kabla je prošlo 250 ampera(npr. to je struja za Golf 2 dizel 1.6) i struja se vratila ka akumulatoru. Koliko je izašlo struje toliko se i vratilo.
Tu je sve jasno, nadam se.
Problem se dešava kada su loši kontakti ili nedovoljno stegnute kleme, tada se dešava da kontakti imaju veliki otpor i veliki prelazni otpor. Kabl priključen na minus pol akumulatora , na „masu“, može da propusti 250A. Tako je predvidjeno konstrukcijom automobila. Ako anlaser „povuče“ 275 A, preostalih 25A će morati da nadje drugi put do negativne kleme. To se naziva „tranzijentna struja“. Struja nalazi drugi put, koji nije predvidjen konstrukcijom automobila, da se vrati u akumulator. To rezultira ozbiljnim oštećenjima delova i komponenti koji naizgled nemaju nikakve veze sa akumulatorom.
Pošto se motor za šasiju drži na gumenim vezama, on je električni povezan samo kablom za masu. Ako kabl ne provodi kako treba, struja će naći drugi put. A to znači da će proći kroz zamajac, menjač, poluosovinu, zglobove i nazad kroz spone gde nalazi put do spoja sa masom na šasiji preko letve volana.
Menjač i vešanje nisu komponente koje su predvidjene za provodjenje struje. Prolaskom struje kroz te komponente prenesi se metal sa jednog dela na drugi. To je slično procesu kao što je hromiranje, pozlaćivanje, posrebrivanje... Vremenom delovi su uništeni i to može da bude glavni kvar.
Držanje klema, kontakta čistim i stegnutim možemo preduprediti ovakve kvarove. Prostim čišćenjem klema na akumulatoru može da se postigne samo trenutno poboljšanje. Kleme korodiraju zbog isticanja kiseline i gasova oko klema(ili kleme) na akumulatoru. Ovde pomaže samo zamena akumulatora.
Provera klema, kontakta i zamena akumulatora koji cure na vreme možemo da sačuvamo menjač, vešanje i ostale komponente.
Nekoliko simptoma koje prouzrokuje tranzijentna struja:
-prevremeni kvar menjača
-rani ili ponovni kvar spona
-preveremeni ili ponovni kvar ležaja na točku
-otkaz pinjona
-pulsiranje ili treptanje svetla
-nestalno pokazivanje voltmetra na tabli
-neobjašnjivi ili ponovni elektro kvarovi na vozilu
P.S. Tranzijentna struja može da se meri postavljanjem ampermetra izmedju kućišta anlasera i minus kleme akumulatora.