Странице

субота, 25. април 2015.

Demineralizovana i destilovana voda-kakva je razlika?

Čitalac mog bloga je pitao u čemu je razlika između voda koje su pomenute u naslovu ovog teksta. Pošto je to "teren" mog prijatelja Steve, koji je sem što je "doktor" za motorna ulja i maziva ( a uskoro i zvanično doktor tehničkih nauka), stručnjak i za vodu. Šta god ko mislio o tako običnoj, svakodnevnoj tečnosti, na koju skoro niko ne obraća pažnju, o njoj može da se kaže neverovatno mnogo. Pošto je ta tema "suva" hemija, obratio sam se Stevi da odgovori Mladenu koji je pitao za razliku između demineralizovane i destilovane vode. Ja nisam tu hteo da se petljam, Steva je napisao što je trebalo.
******
Evo pitanja Mladena:

Šta li se dešava sa akumulatorom kad mu doliješ ovako nešto http://www.gram.rs/destilovana_voda.htm?
Lepo ljudi kažu destilovana voda je skupa.
Mladen
Beograd
*******

A ovo je odgovor pravog stručnjaka za datu temu:
1) Destilovana voda ili demineralizovana voda su samo (prečišćene) vode različitim metodama.
2) U principu je "isto" ili (tačnije rečeno) demineralizovana voda je višeg (boljeg) kvaliteta.
3) Odgovor, da li se voda može sipati je (naravno) - DA.
4) Često se voda prečišćena da ne sadrži (rastvorene) mineralne materije naziva (kolokvijalno) "destilovana" po višedecenijskoj tradiciji (nekada nije ni bilo, naročito kod nas, demi vode ili je bila skuplja; sada je potpuno obrnuto)
5) Osim što je jeftinije, lakše je proizvesti čistu vodu odgovarajućeg kvaliteta (i bez prisutnih gasova) procesom jonske izmene (demi) nego procesom destilacije (što je doduše lakše improvizovati).
6) Grubo se može računati da je demi voda kvaliteta dvostruko destilisane vode.
7) Destilovana voda se koristi uglavnom za veoma specifične potrebe ili tačno utvrđene, kao što je medicina.
Upravo najdetaljnije specifikacije za destilovanu vodu daju standardi u farmaciji (dve kategorije). Postoji i tzv. vakuum destilacija koja smanjuje operacione troškove ali podiže investicione.
Zapravo u novije vreme (od pre par decenija) nije obavezno da voda bude destilovana ali je lakše postići sterilnost destilacijom).
8) Voda dovoljne čistoće može se dobiti i drugim metodama (ultra filtracija (Reversna Osmoza)) ali je manje uobičajeno (uglovanom zbog kapitalnih ulaganja). Najčešće se (za velike količine ili specifične potrebe) koristi kombinacija procesa.
9) Često je dovoljan kvalitet tzv. omekšane vode (moderne perionice za automobile), koja se dobija membranskim procesima (RO, samo drugi tip membrane) ili jonskom izmenom (drugi tip smole, katjonska, regeneracija rastvorom NaCl).
10) "hemijski čista voda" (Ultra Pure water, voda visoke čistoće) dobija se posebnim postupcima (Milipore), najčešće elektrodijalizom u kombinaciji sa jonskom izmenom. Kao "sirovina" se koristi demineralizovana voda visokog kvaliteta.
********
Odgovor je takav kakav jeste. Detaljan, naučan, tačan. 
Ko je razumeo, shvatiće.
Ovaj blog razotkriva sve zablude i misterije olovnih akumulatora. 
Ovo je još jedan doprinos tome.
Hvala Stevo.
P.S. Moja malenkost bi samo ovo dodala... Jako je opasno i nije nikako preporučljivo sipati običnu "česmovaču" u akumulatore i hladnjake vozila!!! Ta voda u sebi sadrži razne mineralne soli (Ca, Mg, Fe, As...) koje jako štete hladnjacima (stvaranje kamenca i smanjenje protoka a time i slabije hlađenje motora, to valjda i deca znaju) , a od akumulatora mogu da naprave "šou" na duže staze. Pošto je olovni akumulator, tako da kažem, zatvoren sistem i ne dozvoljava nikakve eksperimente sa dodavanjem hemikalija sem destilovane vode, bilo kakvo remećenje hemijskog balansa unutar njega može veoma da ga ošteti i unakazi. Mineralne soli reaguju sa sumpornom kiselinom u elektrolitu i tako je "prljaju", a time doprinose lošijem protoku struje između ploča. Naravno, te iste soli se "hvataju" na olovne ploče i takođe smanjuju aktivnu površinu-čitaju smanjuju startnu snagu. Postoje delovi zemlje gde se može naći "meka" voda, ona koja skoro ne sadrži CaCO3 ("kamenac") i ona se MOŽDA može dodati u hladnjake i akumulatore. Ali time se ne garantuje da u njoj nema nekih drugih mineralnih soli. Ipak je najsigurnije dodavati samo i samo vodu koja je predviđena za to-deminaralizovanu ili destilovanu.
Šta je već pri ruci.

понедељак, 20. април 2015.

Još jednom o ujednačavanju (ekvalizaciji) - zašto je taj deo procesa punjenja akumulatora bitan?

Jako davno sam napisao tekst o ujednačavanju kao delu procesa punjenja akumulatora (http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2013/06/ekvalizacija-ujednacavanje.html ). Verujem da do tada bar 90 % ljudi nije čulo za taj deo punjenja akumulatora. Zato sam se i potrudio da ga potanko i smisleno objasnim da bi se videlo da KVALITETNO punjenje akumulatora zahteva i taj deo procesa. Daleko od toga da akumulator neće biti napunjen  na neki drugi način (pretpostavimo da to nisu "buvljački" punjači), ali ako se uradi i ujednačavanje na kraju punjenja onda će se iz akumulatora izvući i poslednji amperčas. Da ne napominjem da se tom operacijom DRASTIČNO produžava životni vek akumulatora. Naravno, ovo pod uslovom da npr. ploče nisu isuviše uništene tokom eksploatacije i da korozija nije uzela maha. Imam nekoliko povratnih informacija od ljudi koji su uradili 1-2 operacije ovog tipa i da su "izvukli" još godinu dana iz akumulatora. Očigledno da i te kako vredi tako nešto uraditi. Benefiti su višestruki.
A da bih potkrepio sve ovo što pišem  (na stranu što svaki akumulator koji izađe iz mog servisa ima urađenu ekvalizaciju), citiraću Freda Vimajera (inženjer elektrohemije, 40 godina u proizvodnji akumulatora), zamenika tehničkog direktora jednog od najvećih proizvođača akumulatora u Americi (http://usbattery.com/). Njihov proizvodni program je ogroman što se može videti na njihov zvaničnoj prezentaciji. Međutim, ne proizvode startne akumulatore za automobile. Zanimljivo.
Elem...
"Ekvalizacija je produženo punjenje NAKON što je završeno normalno dopunjavanje akumulatora. Ono izaziva dodatno gasiranje (izdvajanje vodonika i kiseonika) koje je od esencijalnog značaja za mešanje elektrolita a time i sprečavanje stratifikacije (usložavanja) istog. Trebalo bi uradit ovu operaciju svakih 30 dana tokom normalne upotrebe akumulatora. Budite sigurno da ste proverili preporuke proizvođača akumulatora na koji način bi trebalo ispravno uraditi ekvalizaciju.
-Ako vaš punjač ima mod za ekvalizaciju uverite se da će on biti dovoljno dugo biti priključen da bi se uradila operacija dovoljno dugo.
-Ako vaš punjač nema mod za ekvalizaciju, napunite vaš akumulator do kraja, isključite iz struje, pa ponovo uključite. Punjača bi trebalo da bude restratovan i da još dopunjava 1-3 sata.
Sprovođenjem ove procedure (rutine) videćete DRAMATIČNO povećanje prefromansi akumulatora kao i veliko produženje njegovog radnog veka".
*
*
*
Kaže g-din inženjer.
Lepo. Korisno. Pametno.
Međutim, ima tu nekoliko "začkoljica" i napomena. Doduše, ja sam ih već objavio u onom gore pomenutom i već napisanom tekstu.
Da ponovim, nije na odmet. Šta više, neke stvari su VEOMA BITNE.
-EKVALIZACIJA SE RADI SAMO I SAMO NA AKUMULATORIMA SA TEČNIM ELEKTROLITOM. NIKAKO NA VRLA (gel i AGM tipovi). Vršenje ujedančavanja na VRLA akumulatorima vodi u isušivanje elektrolita, zagrevanja akumulatora, ulazak u toplotni beg (thermal runaway) i u moguću eksploziju! Tačnije, VRLA akumulatori ne pate od stratifikacije elektrolita pošto njihov elektrolit nije tečan (nisu suvi akumulatori!!!).
-Dodao bih da je ujednačavanje "kontrolisano prepunjavanje" akumulatora. Sem što se izmeša elektrolit (tokom godina eksploatacije gušća kiselina u elektrolitu pada na dno akumulatora, ploče u donjoj trećini površine brže korodiraju izazivajući time ubrzan guditak vode kao i brže samopražnjenje zbog razlike potencijala između gornje i donje polovine pozitivnih i negativnih ploča), ekvalizacijom se uspešno (koliko je to moguće) vrši desulfatizacija ploča i tako dobija ponovo na snazi i produžavanju radnog veka akumulatora.
-Pošto "pametni" punjači nemaju mod za ekvalizaciju (i ako imaju, pitanje je koliko bi trajala ta operacija, pod kojim naponom i stujom), ujednačavanje je moguće uraditi samo na punjačima koji imaju mogućnost ručnog podešavanja napona i struje. Sve ostalo je, za mene, neozbiljno.
-Ujednačavanje je relativno jednostavno uraditi. Stvar je u tome da se na punjaču podesi veliki napon a da struja bude mala. Zato se to zove kontrolisano prepunjavanje. Između te operacije i mogućeg oštećenja akumulatora (na duže staze) je tanka linija. To je "hod na ivici noža". Zato je potrebno pažljivo uraditi tu operaciju. Međutim, poboljšanja u vidu snage akumulatora su drastična. Kao i radni vek. Skoro sam sreo čoveka u gradu koji mi se pohvalio da mu je akumulator trajao još godinu i po dana nakon mog servisa i opravka. Ali o tome koliko može da traje akumulator nakon opravka neki drugi put.
Nakon svih ovih godina i xxxx popravljenih akumulatora, našao sam "formulu" za ekvalizaciju koja daje odlične rezultate. Pa dobro, bilo bi nenormalno da nisam...
A ona kaže da su parametri za neki prosečan akumulator (40-60Ah), da bi se izvršilio ujednačavanje:
-struja 1-1,5 ampera
-napon 15,5-15,8 volti
-vreme trajanja 3-5 sati (zavisi i od gustine elektrolita)
Parametri nisu kritični ali nikako ne ići više od toga jer dolazi do ubrzane korozije i otkidanja mikronskih komada aktivnog materijala sa ploča!!! Rekao bih da je ipak kritičnija struja nego napon. Gledao sam neke tehničke karakteristike jednog turskog proizvođača akumulatora gde on kaže da napon može da ide čak i do 16 volti tokom običnog punjenja. Ali je stuja ograničena baš zbog oštećenja ploča. Ponavljam, to je "hod na ivici noža".
Parametre za one veće akumulatore određujem iskustveno, nema pravila. Međutim i za njih ostaje napon 15,5V ali se struja može povećati recimo na 2 A. Ipak sve ti zavisi od stanja elektrolita jer ga ja i merim tokom ujednačavanja. Postoji i pravilo da ako u roku od 1 sat se ne menja gustina elektrolita da se prestaje sa operacijom ekvalitacije. Sad, ko ima bometar...
-Pošto se tokom ujednačavanja troši voda jer dolazi do elektrolize, OBAVEZNO na kraju te operacije proveriti da li ima dovoljno elektrolita jer u suprotnom može doći do sušenja ploča. To se čini jedan sat nakon ujednačavanja jer je potrebno vreme da se elektrolit, koji se podigao tokom punjenja, spusti na svoj nivo.
Time bi (trebalo) da je ekvalizacija uspešno urađena. Međutim, rezultati mogu biti "šareni". Zato se prvo uradi test  akumulatora da se vidi da li je on dobar kandidat za oporavak. U suprotnom, ako su ploče kao "švajcarski sir", ujednačavanje je samo trošenje vremena i struje. A rezultati su razočaravajući.
Kako god, ako se ujednačavanje uradi kao bi trebalo, može doći samo do poboljšanja rada akumulatora. Negativne strane ne postoje.
Još nešto...
Gore pomenuti inženjer reče da se ta operacija radi svakih 30 dana. Sigurno je u pravu, to ne sporim. Međutim, obzirom da iz iskustva znam da gro vozača potpuno zaboravi da ima akumulator u svojim kolima, neka se ta operacija uradi 2-3 puta godišnje.
Biće dovoljno.
A rezultati neće izostati.
To kaže moje iskustvo.


субота, 18. април 2015.

Svi akumulatori ( i još mnogo toga) na jednom mestu!

Nebrojeno mnogo puta sam bio pitan za savet, preporuku oko kupovine novog akumulatora. Šta mislim da bi bilo dobro za to vozilo, da li je ovaj ili onaj proizvođač bolji, koji će akumulator duže da traje... To su skoro svakodnevna pitanja.
Na koja ja ne odgovaram.
A to sam već mnogo, mnogo puta objasnio. Razlozi su kako subjektivni tako i objektivni. To je tako a biće i ubuduće. Možda glavni i najvažniji razlog zašto sam doneo takvu odluku je ODNOS PROSEČNOG VOZAČA PREMA DELU AUTOMOBILA KOJI SE ZOVE AKUMULATOR.
Da pojasnim...
Lošim, neprimerenim i pogrešnim ophođenjem prema akumulatoru se može učiniti to da se on uništi (na ovaj ili onaj način) u veoma kratkom vremenskom intervalu, čak u toku garantnog roka. Razlozi uništenja akumulatora su mnogobrojni (naročito kod vozila nove i novije generacije). Zbog toga ja ne dajem nikakve preporuke u vidu toga da li je ovaj ili onaj proizvođač bolji. Jednostavno, neko može da posluša moj savet, pa da mu se desi da nekoliko puta zaboravi svetla ili neki drugi električni uređaj, isprazni ga do maksimuma, i da mu akumulator strada mnogo pre nego što je normalan radni vek. Ili, još gore, da preporučim akumulator za neko vozilo koje se koristi van neke normalne upotrebe-čitaj taksi. Tek je tu ludilo!!! A na kraju krajeva, niko me i ne plaća da bilo koga protežiram i glorifikujem.
Što sam imao da kažem o kupovini akumulatora rekao sam ovde:
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/09/ove-akumulatore-bih-ja-izabrao.html
Ali, da bih olakšao ljudima kod kupovine i odluke oko akumulatora, dajem još jedno mesto na vaskolikom internetu gde se mogu naći mnogi poznati proizvođači na jednom mestu. I to nije sve već su tu čak i ocene kvaliteta kao i komentari kupaca na kvalitet akumulatora. Tu su naravno cene koje su, manje-više, iste kao kod nas. Šta više, tu sve moguće vrste akumulatora za : motocikle, AGM, gel, stacionarni, za solarnu upotrebu, trakcioni... Dalje, postoji veliki izbor kvalitetnih ("pametnih") punjača (ja ih LIČNO nešto "ne mirišem"). Pa su tu pretvarači 12-24V/230V. Kako oni male snage do onih čak od 6000 vati!!!
Sve u svemu, ponuda nije ništa posebno ali se može za skoro svaki akumulator naći ocena kvaliteta ili komentari kupaca. Smatram da su to dovoljne (ali ne i presudne!) stvari kod odluke kupovine akumulatora. Jer, ponavljam, na dužinu trajanja radnog veka akumulatora utiče bar desetak faktora. Na polovinu njih se može uticati i tako produžiti njihov rad.
Dodao bih i to da se ogromna većina proizvođača akumulatora koji se nalaze na tom mestu može naći i kod nas. Oni kojih nema verovatno nisu vredni pomena.
Međutim, moram da ukažem na jednog prozvođača. Sad, kako to kad nikog ne reklamiram?
Tačno! Međutim, tog proizvođača akumulatora nema kod nas, nema u slobodnoj prodaji da se nabavi, ne postoji zastupnik niti uvoznik.Zato ga i pominjem posebno. Za njega imam samo reči hvale, a to su pokazali i mnogobrojni testovi nemačkog ADAC-a. To je "Moll". Imao sam ih na servisu samo nekoliko, i to su bila vozila koja su uvežena iz inostranstva. Svaki od tih akumulatora je bio uspešno oporavljen, bez većih znakova oštećenja. Znam da sam ih već negde na blogu spominjao i hvalio, ali ko će ga znati gde je to...
Zato, topla preporuka za sve one koji su u mogućnosti da dođu do akumulatora tog proizvođača da ga ugrade u svoje vozilo. Kod nas ih nema u prodaji, u to sam siguran.
Ovo je dokaz da postoje proizvođači akumulatora za koje se veoma malo zna a koji imaju bolji kvalitet od "onih", svima nama toliko poznatih marki...
Verujem da sam uspeo ovim da još malo olakšam posao oko kupovine i nabavke akumulatora i da se ljudi manje pitaju "a koji je bolji"...
Skoro sam napisao da akumulator prosečnog kvaliteta može duže da traje od onog koji je kvalitetniji. Samo je stvar ophođenja i održavanja. I ništa više.
Mesto za odabir akumulatora:
https://www.autobatterienbilliger.de/
A da nisam napamet govorio koliko su kvalitetni "Moll" akumulatori, kažu ove nagrade:
http://www.moll-batterien.de/qualitaetsauszeichnungen/adac_en.html
http://www.moll-batterien.de/qualitaetsauszeichnungen/oeamtc_test_en.html
http://www.moll-batterien.de/qualitaetsauszeichnungen/auto_zeitung_en.html
http://www.moll-batterien.de/qualitaetsauszeichnungen/tcs_touring_club_en.html

Evo kao se pojednici bore protiv bolesti zvane "prazan akumulator":
Kliknuti na sliku zbog veće rezolucije.

субота, 11. април 2015.

Sajam automobila 2015.- utisci, noviteti...

Prošlo je poprilično vremena od kad se sajam završio, mada mislim da nije kasno da sumiram skromne utiske sa njega. Nisam stigao ranije da napišem šta se dešavalo na sajmu zbog nekoliko privatnih obaveza kao i zbog mnogobrojnih unapred zakazanih servisa akumulatora. Koliko sve ovo vredi što radim, govori i to što me je pre nekoliko dana kontaktirao momak koji radi završni ispit na Fakultetu tehničkih nauka (Novi Sad) sa temom (izvinjavam se ako grešim, ali znam da je "tu negde") "Uloga olovnih i nikl-kadmijum akumulatora u obnovljivim izvorima energije". Bilo mi je zadovoljstvo da mu pošaljem dobru i korisnu literaturu do koje bi on teško došao. Želim  mu svaku sreću!
Na sajam nisam išao sam već sam bio sa mojim drugom Stevom, "doktorom za motorna ulja i maziva", a nadam se i budućim doktorom tehničkih nauka.  Sve u svemu, bilo nam je odlično i nimalo dosadno!
Dakle, kao i uvek Mercedes je zauzeo samostalno celu jednu halu, naravno prvu, čim se uđe. Slike kažu sve:
 Svaki moj komentar bi bio suvišan. Iako nisam ljubitelj gore pomenutog proizvođača, što reče na sajmu moj drug Steva "ako ništa drugo, bar su napravili prvi automobil". Naravno, Mercedes je klasa za sebe. I mnogo više od toga.
A onda nešto strašno zanimljivo.  Najbrži auto u Srbiji, 0-100 Km/h za 2,8 sekundi!!! Stari, dobri Fića, ili bar ono što je ostalo od njegove karoserije, ima te karakteristike. I nešto što NIKAD nisam video u mom životu (za sve postoji prvi put)-ovaj auto ima DVA (2) motora, napred i nazad!!!??? Zato i ima takve karakteristike. Takođe zanimljivo je i to što ima prenos preko lanca, kao motocikl. Da ne ulazim dalje u priču, slike kažu sve:


Još jedna ekskluziva: kamion koji je služio u prvom svetskom ratu. Naravno, potpuno restauriran, sređen, obnovljen. Stvarno, stvarno nešto što se izuzetno retko vidi, a možda i nikad u životu.


U istoj hali su bili izloženi oldtajmeri, svaki od njih u potpuno voznom stanju i sigurno se ne bi mnogi požalili da imaju neki primerak u svom vlasništvu.
 A onda ono zbog čega sam, između ostalog, i išao na sajam. Najviše smo se zadržali u hali gde je bila izložena garažno-servisna oprema, ulja i akumulatori. Što se tiče samih akumulatora, moram da primetim da je bilo manje izlagača nego prošle godine.Takođe primećujem da je, kao i prošle godine, najbolji izložbeni štand imala "Topla" ( http://www.tab-shop.rs/ ). Imao sam prijatan razgovor sa ljudima koji su me izuzetno lepo primili, porazgovarali smo, razmenili iskustva, vizit kartice... Možda jedino što mi je malo zasmetalo je to što nisu imali ni jedan izloženi komad nekog AGM akumulatora. Tražio sam da vidim neki model, međutim nisu imali. Verujem da će na sledećem sajmu tu malu nezgodaciju da poprave.
Litijumski akumulatori više nisu nikakava novost u automobilima i motociklima (ili jesu?), tako da je bilo izloženo nekoliko modela tog tipa akumulatora i to za motocikle. Naravno, pošto je to za prosečnog vozača još uvek "svemirska tehnologija", na svakom od tih akumulatora je navedeno koji kapacitet olovnog akumulatora menja. Međutim, moram da primetim nešto u vezi stavljanja litijumskih akumulatora u neko vozilo. Naime, liijumski akumulatori imaju sličnu, ali SAMO sličnu karakterisiku punjenja kao olovni. Ali... Olovni akumulatori odlično podnose prepunjavanja (bar oni klasični), dok je to kod litijumskih STROGO ZABRANJENO!!! Alternator uvek dopunjava olovni akumulator, makar i malom strujom, dok alternator za litijumski akumulaor mora da ima sasvim drugačiju matricu punjenja. To praktično znači da kad se taj akumulator dopuni do nekog naponskog nivoa (recimo 3,7V po ćeliji za litijum-fosfat akumulatore), tada PRESTAJE punjenje. U suprotnom desiće se eksplozija i paljenje akumulatora. Dakle, vozilo u koje se stavlja litijumski akumulator mora da ima i odgovarajući aletarnator. Bar ja to razmišljam. Možda grešim...
Ovo je još nešto što je nepoznato oko savremenih litijumskih akumulatora tako da će to u buduće da predstavlja izazov.
Poslednja slika ja mutna jer je slikano kroz staklo, ali to je jedan zanimljiv uređaj sa litijumskim akumulatorom.To je dobro pozanti starter ili "buster" za slučaj startovanja motora kad je akumulator loš. Izutetno lagan, samo 1,2 Kg , zahvaljujući litijum akumulatoru, ali veoma jak, isporučuje startnu struju čak od 500 ampera a vršna struja ide čak do 1200 ampera!!! Evo ovde kao to izgleda: http://www.batterycontroller.it/booster_k3600.html
Bilo je i električnih skutera. Doduše, veoma skromno. Ovo je jedino viđeno:


Pošto već dugi niz godina servisiram (punjače, akumulatore, kontrolnu elektroniku...) ovakve električne bicikle, skutere i šta već, zanimalo me je da vidim koji se akumulatori ugrađuju u ove modele jer su cene više nego "strava". Bar za moj ukus. Verujući da se za taj novac se dobijaju litijumski akumulatori, zatražio sam od izlagača da mi pokaže akumulatore koji se nalaze ispod sedišta  (ili već gde). Međutim, dobio sam sledeći odgovor:"Nemate vi tu šta da dirate akumulatore, već se to radi samo u servisu. Inače,akumulatori su SILIKONSKI". Da sad ja ponovim: SILIKONSKI.
Za sve ove godine rada sa akumulatorima, motorima, automobilima, električnim biciklama, sam se svačega naslušao i nagledao.
Ali ovako nešto ni u najvećem ludilu nisam mogao da pomislim. SILIKONSKI akumulatori.
Kada sam dobio takav odgovor (ako je to uopšte odgovor), moj drug Steva me je pitao, naravno sarkastično, "da li je to ono što plavuše stavljaju u grudi"?
Pa ako su već stavili čoveka na svoj štand da reklamira i prodaje električne skutere ili šta već, MORALI SU DA GA NAUČE DA JE TO GEL TIP AKUMULATORA (podvrsta VRLA akumulatora) KOJI U SVOM ELEKTROLITU SADRŽI SILIKA GEL ZBOG TOGA DA BI MOGLI U BILO KOJEM POLOŽAJU DA RADE.
Taj nesrećnik je znao da je "nešto" oko silikona samo se nije dobro "odrazio", što bi rekao legendarni Žika Pavlović, "ljubi ga majka".
Inače, za taj novac se mogu dobiti skuteri sa litijumskim baterijama. Izgleda da je ovde samo izgled u pitanju. Ne znam šta bi drugo moglo da bude.
Nadam se da će neko iz te firme da možda pročita sve ovo, pa da kasnije pozove tog "stručnjaka" na dopunu njegovog znanja. I dalje ne mogu da verujem šta je čovek "odvalio". To je žešća provala nego ono sa "suvim" akumulatorima.
Idemo dalje.
A onda ZVER. Ne baš čistokrvna, ali ZVER. Bilo je nekoliko priloga u jednoj emisliji koja se bavi automobilizmom baš o ovo vozilu. Nije do kraja završeno, još uvek se radi na poboljšanju istog.

Naravno, tu je bilo i nekoliko hibrida, konkretno Tojota Prius. Ovo su slike motora. Može se videti velika kontrolna elektronika, regulator, kao i kompjuter koji stoji uspravno pored elektronike. Zanimljivo za videti.

I na kraju potpuno električno vozilo i sajamska premijera-KIA soul.Obzirom da je ovo potpuno električno vozilo, može se primetiti jedna zanuimljiva stvar u motoru-klasičan olovni akumulator od nekih 45Ah. Na moje pitanje koja je namena tog akumulatora (ni ja ne znam sve), od jedne, kako da kažem...izuzetno prijetne i lepe devojke sam dobio odgovor da on služi da "pokrene onaj veliki akumulator (litijumski valjda, nema drugi)? Pošto je već bilo kasno, a do tada smo prepešačili bar razdaljinu od Cvetkove pijace do bloka 70, nisam dalje hteo da ulazim u diskusiju sa dotičnom. U suprotnom bih onda morao da tražim nekog sa štanda ko se stavarno razume u to vozilo da bi mi objasnio ono što me zanima. Samo, valjda ne bih dobio onako "stručno" objašnjenje kao kod onog sa "silikonskim" akumulatorima. Ipak je ovo ozbiljna firma. Pretražujući vaskoliki internet naiđoh na ovaj link a baš u vezi ovog električno vozila. Ipak nisu stvari sa električnim vozilima onakve kako nam na prvi pogled izgledaju.
http://chargedevs.com/newswire/kia-dealer-dont-buy-a-soul-ev/
Sve u svemu, bilo je lepo, svašta se nešto videlo, saznalo, "naučilo"...
Do sledećeg sajma me čekaju neki novi "suvi" i "silikonski" akumulatori.
I sve što ide uz njih.
P.S.
Još jedan zanimljiv link...
Automobilske gume koje dopunjavaju akumulator na električnom vozilu.
Neverovatno ali istinito.
http://www.autoblog.com/2015/03/06/goodyear-imagines-a-tire-that-can-charge-your-ev/