Странице

уторак, 4. јун 2013.

Стиже хемија...

Данас сам наручио(преко пријатељице из апотеке, не може другачије) натријум сулфат. Требало би да стигне зе неких недељу дана. Па да видимо шта све можемо да учинимо по питању "десулфатизације".

Ово "десулфатизације" сам ставио под наводнике зато што тај термин има доста широко значење у области оловних акумулатора. Тачније да се изразим, мислим на "СУЛФАТИЗАЦИЈУ".
Проучавајући и читајући разне научне текстове (по неки пут се и сам изненадим колико још ствари научим, а нисам ни знао да то постоји око оловних акумулатора!), наишао сам на разна објашњења "сулфатизације".
Последњи текст који сам прочитао, на тему сулфатизације, је рад три инжењера веома познате фирме "EXIDE".
Они кажу:
1. Сулфатизација је процес који је уопште узет као квар акумулатора а који се огледа као
-губитак капацитета
-губитак напона
-повећање унутрашњег отпора
-смањење концентације електролита
2.Сулфатизација је рекристализација олово сулфата у форму која више није електроактивна.Практично, та форма не учествује више у процесу пуњење-пражњење.
3.Сулфатизација је хемијски процес чији је продукт сулфат.
Да не улазим дубље у причу и објашњавање (која је велика и изискује мало боље познавње електрохемије), једино је "добра" трећа дефиниција јер у основи објашњава принцип рада оловних акумулатора.
Након свега, може да се види да индентификација квара у оловним акумулаторима није тако једноставна.
Кад год се посматра неки квар акумулатора, закључак је да је до тога довела сулфатизација.
Међутим, кварови могу да буду сасвим другачије природе.

Они укључују:
-губитак електролита
-"стратификацију" (услојавање) електролита
-хидратацију
-корозију позитивне решетке
-унутрашњи кратак спој
-стварање филма олово оксида на позитивној решетки ("пасивизација")
-"агломерацију" (скупљање) финог олова у негативној електроди
-контаминацију електролита
-спољна  оштећења кућишта и терминала
-"сулфатизација" (као ефект рекристализације) у веома старим акумулаторима
-медјућелијски кварови у везама
-омекшавање и таложење активног материјала са позитивне електроде

Као и (својствено САМО за системе са рекомбинацијом, тј. гел и АГМ акумулаторе):
-"thermal runaway"
-последице нагомилавања водоника
-последице нагомилавања сулфата на негативној електроди

Очигледано да су кварови на акумулаторима многобројни. И нису само "сулфатизација". Проблем настаје када треба да се одреди тачна дијагноза и да се приступи регенерацији. Ако уопште таква могућност постоји. Илузорно је поправљати акумулатор коме су уништене плоче због корозије или због огромног оптерећења ("изверглавање").
P.S. Знам ја и за "цаку" са оправком старих (сулфатизованих) акумулатора са CdSO4 (кадмијум сулфат). И то је дало сасвим солидне резултате у опоравку акумулатора. Међутим, ствар са тим једињењем је то што је кадмијум веома канцероген и тешко се долази до њега. Додуше, повезао сам се са "одређеним" људима...
Да се разумемо...
Само простим додавањем било које хемикалије у акумулатор, не може ништа да се постигне!!! Или веома мало.
Потребно је урадити неколико циклуса пуњења и пражњења.
Наравно, импулсном струјом.

Још један слика...
Изглед позитивне плоче и решетке коју је уништила корозија.
Сваки коментар је сувишан.


Нема коментара: